Spårningskategorier

Hoppa till: navigering, sök

Denna sida listar spårningskategorier som automatiskt befolkas av MediaWiki-mjukvaran. Deras namn kan ändras genom att ändra det relevanta systemmeddelandena i MediaWiki-namnrymden.

Spårningskategori Meddelandenamn Inklusionskriterier för kategori
Indexerade sidor(tom)index-categoryDenna sidan innehåller ett __INDEX__ (och är i en namnrymd där denna flagga tillåts), och indexeras därför av robotar även där detta normalt inte skulle ske.
Icke-indexerade sidor(tom)noindex-categorySidan innehåller det magiska ordet __NOINDEX__ (och är i en namnrymd där denna flagga tillåts), och indexeras därför inte av robotar.
Sidor som använder upprepade argument i mallanrop(tom)duplicate-args-categorySidan innehåller mallanrop som använder repeterade argument, så som {{foo|bar=1|bar=2}} eller {{foo|bar|1=baz}}.
Sidor med för många resurskrävande parserfunktioner(tom)expensive-parserfunction-categorySidan använder för många kostsamma parser-funktioner (som #ifexist). Se användarhandboken.
Sidor med uteslutna mallparametrar(tom)post-expand-template-argument-categorySidan är större än $wgMaxArticleSize efter att ett mallargument (någonting inom tre parenteser, som {{{Foo}}}) expanderats.
Sidor som inkluderar för mycket mallkod(tom)post-expand-template-inclusion-categorySidan är större än $wgMaxArticleSize efter att alla mallar har expanderats, därför har vissa mallar inte expanderats.
Dolda kategorier(tom)hidden-category-categoryKategorin innehåller __HIDDENCAT__ i dess kategori, vilket som standard förhindrar den från att visas i kategorirutan.
Sidor med trasiga fillänkar(4 S)broken-file-categorySidan innehåller en trasig fillänk (en länk som bäddar in en fil som inte finns).
Sidor där antalet noder har överskridits(tom)node-count-exceeded-categorySidan överskrider det maximala antalet noder.
Sidor där expansionsdjupet överskrids(tom)expansion-depth-exceeded-categorySidan har överstridit det maximala expansionsdjupet.
Sidor med ignorerade visningstitlar(tom)restricted-displaytitle-ignoredSidan har ignorerat {{DISPLAYTITLE}} eftersom den inte överensstämmer med sidans riktiga titel.
Sidor som använder ogiltiga självstängda HTML-taggar(tom)deprecated-self-close-categorySidan använder ogiltiga självstängda HTML-taggar, som <b/> eller <span/>. Beteendet för dessa kommer snart att ändras för att bli konsistent med HTML5-specifikationen, så dessa anses vara för föråldrade för att använda i wikitext.
Sidor med loopade mallar(tom)template-loop-categorySidan innehåller en loopad mall, d.v.s. en mall som anropar sig själv rekursivt.
Sidor med referensfel(tom)cite-tracking-category-cite-errorSidor i denna kategori har fel i sin användning av referens-taggar.
Pages with syntax highlighting errors(tom)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.