Kalibrering av barometer (version 2)

Från wiki.m.nu
Hoppa till: navigering, sök

Barometern som säljs på https://www.m.nu/barometer-version-2-p-439.html] är vid leverans kalibrerad för att rapportera det aktuella trycket utan justering för höjd över havet. Värdet är därmed direkt jämförbart med värden som presenteras på tex SMHI.se.

Använder du de värden (startvärde och slope) som är bifogade barometern behöver du därmed inte justera kalibreringsskruven!

Vill du av någon anledning justera kalibreringen eller göra om den kan du göra på följande sätt:

 • Grov kalibrering
  1. Gå till sidan för att beräkna kalibreringsvärdet och mata in VCC-värdet som du läser av på kanal D på barometern/DS2450.
  2. Kalibreringsvärdet skall ställas in genom att vrida potentiometern på kretskortet tills ingång B på DS2450 eller TEST_POINT på kretskortet (sitter strax ovanför kalibreringsskruven) motsvarar kalibreringsvärdet. Mäter du direkt på kretskortet skall du mäta mellan GND och TEST_POINT.
  Om kalibreringen är helt felaktig kan det leda till att barometern inte syns på ditt 1wire-nät.
 • Finjustering
  För att få en ännu mer exakt kalibrering behöver du ta reda på ett aktuellt referensvärde i närheten. SHMI eller RL.se är en bra början.
  1. Räkna ut vad din barometer rapporterar för värde, startvärde+slope*kanalA (Startvärde och slope från kalibreringssidan).
  2. Justera kaliberingsskurven i små steg och räkna ut det nya värdet. Upprepa detta tills barometerns värde stämmer referensvärdet. Att skruven behöver justeras ett par hundra mV är inte ovanligt.
  Du skall använda det startvärde och den slope du fått på kalibreringssidan även efter att finjusteringen har gjorts.