Information temperaturnät

Från wiki.m.nu
Hoppa till: navigering, sök

Adaptrar

 • HA7Net - 1wire Ethernet Adapter - Används när du vill komma åt temperaturer/sensorer långt från närmaste dator eller om du alltid vill ha tillgång till temperaturer oavsett om datorn är på eller ej.
  • HA7Net har inte någon inbyggd loggningsfunktion.
  • Mjukvarustödet är mer begränsat än för USB/Serielladaptrarna.
  • OWFS kan dock läsa alla sensorer som är anslutna till HA7Net.
  • Kommunikationen är långsammare än med USB/RS232-adaptrarna.
 • OW-SERVER-ENET - 1wire Ethernet Adapter - Används när du vill komma åt temperaturer/sensorer långt från närmaste dator eller om du alltid vill ha tillgång till temperaturer oavsett om datorn är på eller ej.
  • OW-SERVER har inte någon inbyggd loggningsfunktion.
  • Mjukvarustödet är mer begränsat än för USB/Serielladaptrarna.
  • OWFS kan dock läsa den sensorer som stödjs av OW-SERVER.
  • OW-SERVER kan inte presentera luftfuktighetsvärden, kretsen som används stöds av OW-SERVER, så all nödvändig rådata för att göra egna beräkningar finns.
  • Kommunikationen är långsammare än med USB/RS232-adaptrarna
 • DS9490R - USBAdapter - Används om din dator har USB-port.
  • Adapter som har snabbast kommunikation med 1wire-nätet.
 • DS9097U - Serielladapter - Används om din dator saknar USB-port.
  • Adaptern stödjer alla 1wire-enheter, men dataöverföringen går långsammare än med USB-adaptern.

Kablage

EKKX 2x2x0.5 används i alla temperaturnät. EKKX 2x2x0.5, är en partvinnad kabel med lägre induktans än vanlig icke partvinnad kabel. Det går att ansluta upp till 300 meter kabel till varje 1wire-adapter. Vid nät längre än ca 50 meter är det mycket viktigt att nätet är draget i en lång slinga med korta förgreningar till sensorerna

Färgkodning EKKX 2x2x0.5 (partvinnad kabel):

 • Blå - Data (DQ)
 • Blå/vit - Data Return (GND)
 • Orange - +5v (Pwr) Gäller endast spänningsmatade nät, dvs ej nät med serielladapter.
 • Orange/vit - Power return (GND)

Kontaktering av kabel

Hur kablarna är kontakterade kan du läsa på följande länk: http://blog.m.nu/kontakteringsguide-1wire/.

Termometrarna

De temperatursensorer som används i alla temperaturnät är av typen DS18B20. Du kan ha upp till ca 100st sensorer/enheter inkopplade på samma adapter (under förutsättning att du inte har långa förgreningar). Från fabrik har sensorerna en specad nogranhet på +/-0.5grader. Det är mycket sällan en sensor har en större differans än +/- 0,2grader.

Spänningsmatning

Skall du endast mäta temperaturer under 85 grader Celcius behöver inte 1wire-nätet spänningsmatas. Planerar du att ansluta displayer, Termoelment, A/D-omvandlare eller liknande krävs oftast spänningsmatning. Rekommendationen är att i möjligaste mån välja ett spänningsmatat nät för att göra det enklare att bygga ut nätet i framtiden.

Inkapslingar och fuktskydd

 • Krympslang Standard – Sensorn är fastlödd direkt på kabeln. Det finns ett lager krympslang över skarven sensor-kabel. Detta skydd tål inte fukt under längre perioder. Då det är lite material runt själva sensorn reagerar sensorn snabbt på temperaturförändringar.
 • Krympslang Vattentät – Sensorn är fastlödd direkt på kabeln. Dubbla lager krympslang, det innersta lagret är bestruket med smältlim. Detta skydd gör att sensorn mycket tålig och sensorn tål att ligga i vatten. Det extra materialet runt sensorn gör att sensorn reagerar lite långsammare på temperaturförändringar. Observera att kabeln inte tål kemikalier, skall du mäta temperaturen i tex en pool kan du använda: https://www.m.nu/temperatursensor-for-tuffa miljoer-p-252.html
 • Plastbox – Temperatursensor/RH-mätare är monterade på ett kretskort i plastboxen. Denna typ av inkapsling bör inte placeras utomhus eller i kondenserande miljöer.
 • Plastbox fuktskyddad – Temperatursensor/RH-mätare är monterade på ett kretskort i plastboxen. Kretskortet är skyddslackat för att tåla fukt bättre. Kan placeras utomhus, men skall inte placeras så sensorn utsätts för direkt väta.