Skillnad mellan versioner av "Kompatibilitetsguide Z-Wave"

Från wiki.m.nu
Hoppa till: navigering, sök
m (Mottagare Dimmer)
(Ersätter sidans innehåll med 'Vår kompatibilitetsguide hittar du numera på: https://www.z-wave.se/comp/ En snapshot av kompatiblitetslistan innan den migrerades till Z-wave.se hittar du hä...')
Rad 1: Rad 1:
'''Denna sida är långt i från klar! Du kan hjälpa oss att fylla kompatibilitetsguiden med innehåll genom att redigera sidan. Är du osäker hur man gör finns en guide här: http://blog.m.nu/att-lagga-till-information-i-vara-kompatibilitetsguider/ '''
+
Vår kompatibilitetsguide hittar du numera på:
 +
https://www.z-wave.se/comp/
  
'''Kompatibilitetsguiden ska ses som en vägledning och vi på m.nu kan inte garantera att samtlig information är korrekt då tillverkarna titt som tätt släpper nya mjukvaror till såväl kontrollers som moduler som kan göra att kompatibiliteten bryts.'''
+
En snapshot av kompatiblitetslistan innan den migrerades till Z-wave.se hittar du här:
 
+
http://wiki.m.nu/index.php/Kompatibilitetsguide_Z-Wave_OLD
<span style="color:#BB2222">'''Informationen på denna sida är upphovsrättskyddad och får inte fritt kopieras (Vi vet att minst en av våra konkurrenter kopierat informationen). Vi har valt att publicera informationen under [http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Attribution 4.0 International] - dvs du får använda hela eller delar av informationen så länge du tydligt anger källan.'''</span>
 
 
 
=='''Teckenförklaring'''==
 
 
 
{|
 
|-
 
| [[File:allOK_16.png|frameless]] Fungerar ok
 
| [[File:3wire_16.png|frameless]] 3-tråds inkoppling, nolla krävs där produkten ska installeras
 
|-
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless]] Vissa funktioner stödjs ej<br>
 
| [[File:2wire_16.png|frameless]] 2-tråds inkoppling, nolla krävs ej
 
|-
 
| [[File:someOK_16.png|frameless]] Fungerar OK i vissa mjukvaruversioner, och ej fullt ut i andra<br>
 
| [[File:wall_16.png|frameless]] Ansluts till vägguttag
 
|-
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless]] Fungerar ok i vissa mjukvaruversioner, och inte alls i andra.<br>
 
| [[File:battery_16.png|frameless]] Batteridriven produkt
 
|-
 
| [[File:notOK_16.png|frameless]] Fungerar inte<br>
 
| [[File:DC_16.png|frameless]] Spänningsmatas med Likspänning
 
|-
 
| [[File:QS.png|frameless]] Oklart om enheten fungerar eller inte<br>
 
|}
 
 
 
=='''Mottagare På/Av'''==
 
{| class="wikitable sortable" border="1" width="1500"
 
|-
 
! Produkt
 
! Tillverkare
 
! Artikelnummer
 
! HC2
 
! HC Lite
 
! Vera
 
! ZNet Lite
 
! Zipabox
 
! HomeSeer 3
 
! Razberry
 
! Ström
 
! Energi-<br>förbrukning
 
! kommentar
 
|- id="NS310-F"
 
| 1 Port PowerNode
 
| GreenWave Systems
 
| NS310-F
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NS210-F/NP310-F HC2"><b>FW 3.590:</b> Energiförbrukning visas ej. <br><b>FW 4.X:</b> Fungerar OK.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NS210-F HCLite">Energiförbrukning visas ej</ref>
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NS210-F Vera"><b>UI5 Beta 1.5.672:</b> Fungerar ok.<br><b>UI7/Edge</b>:Fungerar som den ska på senaste mjukvaran (2016-01-29).</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NS210-F ZNet">Lägg till Gateway i assocoationsgrupp 3 för att energimätning ska visas.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NS210-F HomeSeer">Fungerar. Polling-tid behöver sättas manuellt för att energimätning ska fungera.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,50W/1,30W <ref name="Energiförbrukning">Energiförbrukning anges som: XX eller XX/YY där XX är förbrukningen för enheten när den är inlkuderad men eventuellt relä ej är draget. YY är förbrukningen med samtliga reläer är aktiverade.</ref>
 
| OBS! Defaultar till på vid strömtillslag/efter strömavbrott.
 
|- id="NP210-F/NP310-F"
 
| 6 Port PowerNode
 
| GreenWave Systems
 
| [https://www.m.nu/port-powernode-switch-greenwave-systems-p-1563.html NP210-F/NP310-F]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NP210-F/NP310-F HC"><b>FW 4.057:</b> Fungerar OK.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NP210-F/NP310-F HC"/>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NP210-F/NP310-F Vera"><b>UI5 Beta 1.5.672:</b> Fungerar ok.<br><b>UI7/Edge</b>:Fungerar som den ska förutom att energimätning inte visas.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NP210-F ZNet">Lägg till Gateway i assocoationsgrupp 3 för att energimätning ska visas.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="NP210-F/NP310-F RaZberry"> <b>z-wave.me server version 2.0.0: </b> Fungerar.<br> <b>z-wave.me server version 1.7.x: </b> Fungerar, men uttagen kan endast brytas tillsammans, ej var för sig.</ref>
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,50W/4,50W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| OBS! Defaultar till på vid strömtillslag/efter strömavbrott.
 
|- id="ZMNHAA2"
 
| Flush 1 Relay
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/insatsbrytare-1x23kw-med-energimatning-qubino-p-1527.html ZMNHAA2]
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_flush_1_relay HC2"><b>3.x:</b> Energimätning visas ej. Binära ingångarna fungerar men uppdateras endast vid pollning. Temperatur visas men uppdateras ej.<br><b>4.x:</b> Fungerar. Temperatur kan användas via LUA</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_flush_1_relay HCLite">HC Lite Läggs till som 1 brytare och en sensor. På/av fungerar. Energimätning, temperatur och binära ingångar fungerar inte</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_flush_1_relay Vera"><b>Vera UI5/UI7/Edge</b>Fungerar. Temperaturen tillgänglig via LUA.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]][[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,45W/0,80W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Kan spänningsmatas med 24-30V DC förutom 230V AC
 
|- id="ZMNHAD1"
 
| Flush 1 Relay Gen5
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/flush-relay-gen5-qubino-p-2381.html ZMNHAD1]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="QZMNHAD1 HC"><b>fw4.057</b>Står som "Ej konfigurerad". Energimätning visas ej. Binära ingångarna och temperatur fungerar men uppdateras endast vid pollning</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="QZMNHAD1 HC"/>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="QZMNHAD1 Vera"><b>Vera UI5</b>:Går ej att inkludera. <br><b>UI7/Edge</b>Binära ingångar dyker upp som Generic IO.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]][[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,45W/0,70W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Kan spänningsmatas med 24-30V DC förutom 230V AC
 
|- id="ZMNHND1"
 
| Flush 1D Relay
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/flush-qubino-p-2300.html ZMNHND1]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHND1 HC"><b>4.057:</b> Fungerar som den ska (inklusive extern temperatursensor), förutom att den extra ingången (I2) måste pollas för att uppdateras.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHND1 HC"/>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHND1 Vera"><b>UI5</b>: På/Av fungerar, temperatur och extra ingång fungerar ej.<br><b>UI7/Vera</b>:Fungerar som den ska förutom att den extra ingången inte visas.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHND1 Zipato">Allt förutom extern temperatursensor fungerar.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHND1 ZNet">Ingång 2 och temperatursensor fungerar ej.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZMNHND1 RaZberry">Se följande forumtråd för Domoticz: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=8121</ref>
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]][[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,45W/0,80W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Kan spänningsmatas med 24-30V DC förutom 230V AC
 
|- id="ZMNHBA2"
 
| Flush 2 Relay
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/insatsbrytare-2x092kw-med-energimatning-qubino-p-1529.html ZMNHBA2]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_flush_2_relay HC2"><b>3.x:</b> Fungerar ej. Läggs till men som okänd enhet.<br><b>4.x:</b> Fungerar. Extern temperatursensor tillgänglig via LUA.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_flush_2_relay HCLite">HC Lite: Läggs till som 2 brytare. Endast ena reläet går att styra. Ingen temperatur eller energimätning</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_flush_2_relay Vera"><b>Vera UI5/UI7/Edge</b>Fungerar. Temperaturen tillgänglig via LUA.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_flush_2_relay ZNet">Ändring av kanal 2 ändrar status på kanal 1. Extern temperatursensor fungerar ej</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]][[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,40W/0,98W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Kan spänningsmatas med 24-30V DC förutom 230V AC
 
|- id="ZMNHBD1"
 
| Flush 2 Relay Gen5
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/flush-relay-gen5-qubino-p-2382.html ZMNHBD1]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHBD1 Vera"><b>Vera UI5</b>: Går ej att inkludera.<br><b>UI7/Edge</b>Fungerar som den ska men uppdaterar statusen på utgångarna först efter pollning. Uppdatering på väg enl. Vera Support. Nej, problem med temperaturrapportering och installationsproblem "Please wait! Getting the manufacturer..." (FW 1.7.1707).</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHBD1 ZNet">2 noder dyker upp varav den ena styr båda kanalerna. Kanal 2 går därmed inte att styra separat. Temperatursensor fungerar ej</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHBD1 Zipabox">2 noder dyker upp varav den ena styr båda kanalerna. Kanal 2 går därmed inte att styra separat.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]][[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,40W/0,94W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Kan spänningsmatas med 24-30V DC förutom 230V AC
 
|- id="ZMNHCD1"
 
| Flush shutter Gen5
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/flush-shutter-gen5-qubino-p-2383.html ZMNHCD1]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHCD1 HC">Dyker upp som ej konfigurerad enhet men fungerar ok förutom att energimätning inte visas</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHCD1 HC"/>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHCD1 vera">UI7: Energimätning och temperatur visas ej.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZMNHCD1 Zipato">Energimätning och temperatur visas ej.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]][[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="ZMNHCA2"
 
| Flush shutter
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/flush-shutter-markismodul-qubino-p-2219.html ZMNHCA2]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]][[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="ZMNHOD1"
 
| Flush shutter DC
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/flush-shutter-qubino-p-2299.html ZMNHOD1]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHOD1 HC"><b>FW 4.057:</b>Felmeddelande om att shuttern inte kan konfigureras visas. Fungerar trots detta som den ska</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHOD1 HC"/>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZMNHOD1 Vera">UI5/UI7/Edge: Fungerar förutom att temperatursensor ej visas</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZMNHOD1 Zipabox">Fungerar förutom att temperatursensor ej visas</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZMNHOD1 HomeSeer">Allt fungerar utom att inte alla associationsgrupper visas, verkar ej heller gå att ta bort associationer som redan finns</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHOD1 RaZberry">Fungerar förutom att temperatursensorn visar galna värden</ref>
 
| [[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,3W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="ZW078"
 
| Heavy Duty Smart Switch (40A)
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/heavy-duty-smart-switch-aeon-labs-p-1573.html ZW078]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZW078 HC2"><b>FW 3.590:</b> Energimätning visas ej.<BR><b>FW 4.035:</b> Fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZW078 HCLite">Energiförbrukning visas ej</ref>
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZW078 Vera"><b>Lite/3:</b> Går att lägga till, men ej att slå på/av. Energiförbrukning visas ej.<br><b>Vera Edge:</b> Fungerar.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,83W/0,92W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="FGS-212"
 
| Insatsbrytare 1x2,5kW
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/insatsbrytare-1x25kw-fibaro-fgs212-p-2063.html FGS-212]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="FGS-222"
 
| Insatsbrytare 2x1,5kW
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/insatsbrytare-2x15kw-fibaro-fgs222-p-2062.html FGS-222]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="DSC17103" style="background:#FEE;"
 
| Micro Double Smart Energy Switch
 
| Aeon Labs
 
| DSC17103
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DSC17103 HC2"><b>V4.x:</b> Fungerar som den ska.<br><b>V3.x:</b> Endast masterenheten som styr båda utgångarna samt child-noden för utgång två visas. Går därmed inte att styra utgång 1 enskild. Energimätning visas ej</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DSC17103 HCLite">Endast masterenheten som styr båda utgångarna samt child-noden för utgång två visas. Går därmed inte att styra utgång 1 enskild. Energimätning visas ej</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Utgått
 
|- id="AEO_MSES"
 
| Micro Smart Energy Switch
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/micro-smart-energy-switch-aeon-labs-p-840.html AEO_MSES]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,43W/1,17W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="AEO_MES"
 
| Micro Switch
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/micro-switch-aeon-labs-p-839.html AEO_MES]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,34W/1,07W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="EVR_AN1572" style="background:#FEE;"
 
| On/Off Socket
 
| Everspring
 
| EVR_AN1572
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Utgått [http://wiki.m.nu/index.php/Kompatibilitetsguide_Z-Wave#PHI_PAN11-1D PHI_PAN11-1D] rekomenderas som ersättare.
 
|- id="TKB-TZ68"
 
| On/Off Socket
 
| TKB Home
 
| [https://www.m.nu/onoff-socket-tkb-home-p-1315.html TKB-TZ68]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,63W/0,84W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="POP_123610"
 
| On/Off Socket
 
| Popp
 
| [https://www.m.nu/onoff-socket-popp-p-1368.html POP_123610]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,60W/0,85W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="PHI_PAN11-1A"
 
| On/Off Socket with power metering
 
| Philio Tech
 
| [https://www.m.nu/onoff-socket-with-power-metering-philio-tech-p-1571.html PHI_PAN11-1A]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,42W/0,72W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Går vanligtvis at använda två stycken samtidigt i ett dubbelt väggutag då plasten är smal vid uttaget.
 
|- id="PHI_PAN11-1B"
 
| On/Off Socket with power metering - Gen5
 
| Philio Tech
 
| [https://www.m.nu/onoff-socket-with-power-metering-gen5-philio-tech-p-2206.html PHI_PAN11-1B]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PAN11-1B HC2/Lite">HC2/Lite: fw 4.057: Fungerar som den ska. Energimätningen dyker upp i egen enhet.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PAN11-1B HC2/Lite"/>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PAN11-1B Vera"><b>Vera Lite/3 UI5</b>: Energiförbrukning visas ej.<br><b>Vera Lite/3/Edge UI7:</b> Fungerar OK.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,44W/0,69W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Går vanligtvis at använda två stycken samtidigt i ett dubbelt väggutag då plasten är smal vid uttaget.
 
|- id="PHI_PAN11-1D"
 
| On/Off Socket
 
| Philio Tech
 
| [https://www.m.nu/onoff-socket-philio-tech-p-1781.html PHI_PAN11-1D]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,45W/0,75W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Går vanligtvis at använda två stycken samtidigt i ett dubbelt väggutag då plasten är smal vid uttaget.
 
|- id="DUW_064381"
 
| On/Off Socket IP44
 
| Duwi
 
| [https://www.m.nu/duwi-zwave-plugin-switch-ip44-p-818.html DUW_064381]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,65W/0,8W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma
 
|- id="POPE009105"
 
| On/Off Socket IP44 Gen5
 
| Popp
 
| [https://www.m.nu/onoff-socket-ip44-gen5-popp-p-2288.html POPE009105]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE009105 HC2">FW 4.055: Fungerar som den ska om "Add in security mode if device supports it" är ikryssat vid inkludering.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE009105 HCLite">FW 4.057: Fungerar som den ska om "Add in security mode if device supports it" är ikryssat vid inkludering.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE009105 ZNet Lite">Efter inkludering: ta ut enheten ut eluttaget, sätt i den igen samt tryck tre gånger på knappen.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,75W/0,89W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="POPE009006"
 
| On/Off Socket Gen5
 
| Popp
 
| [https://www.m.nu/on8203off-socket-with-power-metering-popp-p-2322.html POPE009006]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE009006 HC2">FW 4.055: Fungerar som den ska om "Add in security mode if device supports it" är ikryssat vid inkludering.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE009105 HCLite">FW 4.057: Fungerar som den ska om "Add in security mode if device supports it" är ikryssat vid inkludering.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE009105 ZNet Lite">Efter inkludering: ta ut enheten ut eluttaget, sätt i den igen samt tryck tre gånger på knappen.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,75W/0,89W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="TKB-TZ88" style="background:#FEE;"
 
| On/Off Socket with power metering
 
| TKB Home
 
| TKB-TZ88
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="TKB-TZ88 HC2/Lite">HC2/Lite: Fungerar att slå på/av, energimätning visas ej.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="TKB-TZ88 HC2/Lite"/>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Utgått, [http://wiki.m.nu/index.php/Kompatibilitetsguide_Z-Wave#PHI_PAN11-1 PHI_PAN11-1] rekommenderas som ersättare
 
|- id="EVR_AN1582"
 
| On/Off Socket with power metering
 
| Everspring
 
| [https://www.m.nu/onoff-socket-with-power-metering-everspring-p-819.html EVR_AN1582]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,35W/0,66W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="DUW_064374" style="background:#FEE;"
 
| Plugin Switch IP20
 
| Duwi
 
| DUW_064374
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,65W/0,8W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Utgått
 
|- id="PAN06-1B"
 
| Relay Insert 2 * 1.5 KW
 
| Philio Tech
 
| [https://www.m.nu/relay-insert-2-15-kw-philio-tech-p-1319.html PAN06-1B]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,39W/0,98W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="PHI_PAN04"
 
| Relay Insert 2 * 1.5 KW with Power meter
 
| Philio Tech
 
| [https://www.m.nu/relay-insert-2-15-kw-with-power-meter-philio-tech-p-1332.html PHI_PAN04]
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PAN04 HC2"><b>V4.x:</b> Fungerar att slå på/av, energimätning visas ej.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PAN04/06 HCLite">Endast Parent-enheten visas, de båda kanalerna går ej att styra separat. Ingen energimätning visas</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PAN04 Vera"><b>Beta 1.5.672 eller senare:</b> På/Av fungerar, energimätning visas som summan av båda kanalerna.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,45W/1,0W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="PHIEPAN04-1B"
 
| Relay Insert 2 * 1.5 KW with Power meter Gen5
 
| Philio Tech
 
| [https://www.m.nu/relay-insert-with-power-meter-gen5-philio-tech-p-2133.html PAN04-1B]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHIEPAN04-1B HC"><b>V4.057:</b> Fungerar som den ska. Energimätning visas i egen enhet (egna enheter skapas för A, Volt och Cos-Phi för de respektive kanalerna + huvudkanlen)</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHIEPAN04-1B HC"/>
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHIEPAN04-1B Vera"><b>Ui5</b> Går ej att inkludera.<br><b>Ui7 & Edge</B>: Fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHIEPAN04-1B Zipabox">På/Av fungerar, Endast ena kanalens energiförbrukning visas</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,45W/1,0W<ref name="Energiförbrukning" />
 
| Zwave+
 
|- id="PHI_PAN08]"
 
| Roller shutter controller - Philio
 
| Philio
 
| [https://www.m.nu/roller-shutter-controller-philio-p-1651.html PHI_PAN08]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="FGR221" style="background:#FEE;"
 
| Rullgardins-/markismodul version 1
 
| Fibaro
 
| FGR221
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Utgått
 
|- id="FGRM222"
 
| Rullgardins-/markismodul version 2
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/rullgardinsmarkismodul-version-fibaro-fgrm222-p-1223.html FGRM222]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="AEO_SES2_EU" style="background:#FEE;"
 
| Smart Energy Switch Socket 2
 
| Aeon Labs
 
| AEO_SES2_EU
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Utgått, är ersatt av Smart Energy Switch Socket 3
 
|- id="AEO_SES3_EU"
 
| Smart Energy Switch Socket 3
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/smart-energy-switch-aeon-labs-p-1601.html AEO_SES3_EU]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_SES3_EU Vera"><b>Ui5</b> Går ej att inkludera.<br><b>Ui7:</b> Går ej att inkludera "Failed to setup security scheme"<br><b>Edge</B>: Fungerar som den ska. Nja, min ger hela tiden felmeddelandet "Purging associations" och i loggen "Device NOT responding" och sedan "Device responding again".</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,56W/0,88W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="ZW096-C16"
 
| Smart Switch 6
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/smart-switch-gen5-aeon-labs-p-2356.html ZW096-C16]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW096-C16 HC">Parameter 80 måste sättas till 1 och Parameter 101 (4d) till 15 för att manuell ändring ska rapporteras till kontrollern samt för att energimätning ska fungera</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW096-C16 HC"/>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW096-C16 Vera"><b>Ui5</b> Går ej att inkludera.<br><b>Ui7:</b>Fungerar som den ska när parameter 80 sätts till 2 och Parameter 101 (4d) till 15.</ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW096-C16 Zipato">Går att styra/på av. Energimätning visas ej.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,65W/1.00W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="MH-S411-EU"
 
| Touch Panel Switch 1 Button
 
| MCO
 
| [https://www.m.nu/touch-panel-switch-button-p-2134.html MH-S411-EU]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,39W/1,0W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="MH-S412-EU"
 
| Touch Panel Switch 2 Buttons
 
| MCO
 
| [https://www.m.nu/touch-panel-switch-buttons-p-2135.html MH-S412-EU]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,41W/1,64W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="TKB_TZ66D"
 
| Wall Switch Dual Paddle (one channel)
 
| TKB Home
 
| [https://www.m.nu/wall-switch-dual-paddle-one-channel-tkb-home-p-1317.html TKB_TZ66D]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,58W/0,83W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="TKB_TZ66S
 
| Wall Switch Single Paddle (one channel)
 
| TKB Home
 
| [https://www.m.nu/wall-switch-single-paddle-one-channel-tkb-home-p-1318.html TKB_TZ66S]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,61W/0,87W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="FGWPF-102"
 
| Wall Plug
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/fibaro-wall-plug-fgwp102-p-1510.html FGWPF-102]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="SW-ZCS-1-WHITE"
 
| Cord Switch - White
 
| SwiidInter
 
| [https://www.m.nu/swiidinter-cord-switch-white-p-1751.html SW-ZCS-1-WHITE]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:2wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,25W/1,10W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|- id="SW-ZCS-1-BLACK"
 
| Cord Switch - Black
 
| SwiidInter
 
| [https://www.m.nu/swiidinter-cord-switch-black-p-1750.html SW-ZCS-1-BLACK]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:2wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,25W/1,10W<ref name="Energiförbrukning" />
 
|
 
|}
 
 
 
=='''Mottagare Dimmer'''==
 
{| class="wikitable sortable" border="1" width="1500"
 
|-
 
! Produkt
 
! Tillverkare
 
! Artikelnummer
 
! HC2
 
! HC Lite
 
! Vera
 
! ZNet Lite
 
! Zipabox
 
! HomeSeer 3
 
! Razberry
 
! Ström
 
! Energi-<br>förbrukning
 
! kommentar
 
|- id="EVR_AD1422"
 
| Dimmer Socket
 
| Everspring
 
| [https://www.m.nu/dimmer-socket-everspring-p-813.html EVR_AD1422]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,72W<ref name="Energiförbrukning Dimmer">Energiförbrukning när dimmerns utgång är avstängd.</ref>
 
|
 
|- id="EVR_AD1472"
 
| Dimmer Socket - Mini
 
| Everspring
 
| [https://www.m.nu/dimmer-socket-mini-everspring-p-2596.html EVR_AD1472]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="EVR_AD1472Vera"><b>UI5</b>: Fungerar ej.<br><b>UI7/Edge</b>: Fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,36W<ref name="Energiförbrukning Dimmer">Energiförbrukning när dimmerns utgång är avstängd.</ref>
 
|
 
|- id="POP_123580"
 
| Dimmer Socket
 
| Popp
 
| [https://www.m.nu/dimmer-socket-popp-p-1501.html POP_123580]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,41W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="TKB_TZ67G"
 
| Dimmer Socket
 
| TKB Home
 
| [https://www.m.nu/dimmer-socket-tkb-home-p-1316.html TKB_TZ67G]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,43W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="DUW_064398"
 
| Dimmer Socket
 
| Duwi
 
| [https://www.m.nu/duwi-zwave-plugin-dimmer-socket-p-816.html DUW_064398]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,86W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
| Olika batcher kan ha olika artikelnummer, funktionen är dock den samma
 
|- id="FGD-212"
 
| Dimmer 2
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/fibaro-dimmer-fgd212-p-2263.html FGD-212]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="FGD211 Vera"><b>UI5</b>: Fungerar ej.<br><b>UI7/Edge</b>: Fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:2wire_16.png|frameless|link=]]  [[File:3wire_16.png|frameless|link=]] <ref name="FGD211">När tvåtrådsmatning används läggs returnollan över lasten. En LED eller liknande kan därför glöda vid denna uppsättning. Inga problem med halogen/glödtråd.</ref>
 
| 0,58W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="ZMNHSD1"
 
| Din Dimmer gen5
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/dimmer-gen5-qubino-p-2611.html  ZMNHSD1]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,75W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
| Har terminal för temperatursensor, men temperatursensor stödjs ej med nuvarande firmware.
 
|- id="ZMNHDD1"
 
| Flush Dimmer gen5
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/flush-dimmer-gen5-qubino-p-2384.html  ZMNHDD1]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHDD1 HC"><b>4.057:</b>Står att enheten inte är konfigurerad. Allt fugnerar förutom energimätning. De extra binära ingångarna måste pollas för att de ska uppdateras.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHDD1 HC" />
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHDD1 Vera">Vera UI7: Ingångarna S2/S3 fungerar ej. </ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHDD1 ZNet">ZNet: Ingen av ingångarna eller temperatursensorn fungerar </ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZMNHDD1 Zipabox">Temperatursensor och energimätning visas ej, ingång 2 fungerar ej</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,70W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="ZMNHDA2"
 
| Flush Dimmer
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/insatsdimmer-200w-med-energimatning-qubino-p-1528.html  ZMNHDA2]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_dimmer HC"><b>4.057:</b>Fungerar helt, så när som på temperatursensorn som inte visas.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_dimmer HC" />
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_dimmer Vera">Vera: Allt utom temperatursensorn fungerar utan problem </ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Qubino_dimmer ZNet">ZNet: Tempeatursensor och ingång 2 fungerar ej </ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,70W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="FGD211"
 
| Insatsdimmer 500W
 
| Fibaro
 
| FGD211
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:2wire_16.png|frameless|link=]]  [[File:3wire_16.png|frameless|link=]] <ref name="FGD211">När tvåtrådsmatning används läggs returnollan över lasten. En LED eller liknande kan därför glöda vid denna uppsättning. Inga problem med halogen/glödtråd. Se [http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD221-Dimmer/FGD211-Dimmer-en-2.1-2.3.pdf] för detaljer.</ref>
 
|
 
|
 
|- id="AEO_MEI"
 
| Micro Illuminator
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/micro-illuminator-aeon-labs-p-811.html AEO_MEI]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,48W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="AEO_MSEI"
 
| Micro Smart Energy Illuminator
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/micro-smart-energy-illuminator-aeon-labs-p-831.html AEO_MSEI]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,60W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="BEN_PlDi"
 
| Plugin Dimmer
 
| BeNext
 
| [https://www.m.nu/plugin-dimmer-benext-p-1572.html BEN_PlDi]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,27W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="FGRGBWM-441"
 
| RGBW-controller
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/rgbwcontroller-fibaro-fgrgbwm441-p-1045.html FGRGBWM-441]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Spänningsmatas med 12V eller 24V DC
 
|- id="TKB_TZ65D"
 
| Wall Dimmer Dual Paddle (one channel)
 
| TKB Home
 
| [https://www.m.nu/wall-dimmer-dual-paddle-one-channel-tkb-home-p-1453.html TKB_TZ65D]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,40W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="TKB_TZ65S"
 
| Wall Dimmer Single Paddle (one channel)
 
| TKB Home
 
| [https://www.m.nu/wall-dimmer-single-paddle-one-channel-tkb-home-p-1454.html TKB_TZ65S]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,40W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|- id="DOMEZBULB"
 
| ZBulb dimmable LED light E27
 
| Domitech
 
| [https://www.m.nu/zbulb-dimmable-light-p-2498.html DOMEZBULB]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:2wire_16.png|frameless|link=]] [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 1,67W<ref name="Energiförbrukning Dimmer" />
 
|
 
|}
 
 
 
=='''Sensorer'''==
 
{| class="wikitable sortable" border="1" width="1500"
 
|-
 
! Produkt
 
! Tillverkare
 
! Artikelnummer
 
! HC2
 
! HC Lite
 
! Vera
 
! ZNet Lite
 
! Zipabox
 
! HomeSeer 3
 
! RazBerry
 
! Ström
 
! Energi-<br>förbrukning
 
! kommentar
 
|- id="SIG_SENS_W"
 
| CO2 Sensor
 
| Sensoair
 
| [https://www.m.nu/co2sensor-wall-mount-sensoair-p-1485.html SIG_SENS_W]
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="SIG_SENS_W HC2">Fungerar ok på fw 3.590. Rapporterar 0 i fw4</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]<ref name="SIG_SENS_W Vera">Går att inkludera, men visas som generic IO. Oklart om det går att läsa ut CO2-värdet.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Drivs med 230V AC. Strömkabel medföljer ej
 
|- id="VIS_ZS6301"
 
| CO Detector
 
| Vision
 
| [https://www.m.nu/co-detector-vision-p-1484.html VIS_ZS6301]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="VIS_ZD2102"
 
| Door & Window Sensor
 
| Aeon LAbs
 
| [https://www.m.nu/door-window-sensor-aeon-labs-p-2482.html DSB29]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="VIS_ZD2102" style="background:#FEE;"
 
| Door & Window Sensor
 
| Vision
 
| VIS_ZD2102
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Utgått
 
|- id="VIS_ZD2102-5"
 
| Door & Window Sensor
 
| Vision
 
| [https://www.m.nu/door-window-sensor-gen5-vision-p-2148.html VIS_ZD2102-5]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="VIS_ZD2102-5 Vera"><b>UI5:</b> Går ej att inkludera.<br><b>UI7/Edge:</b>Fungerar som den ska. Parameter 1 sätts till FF för att aktivera stöd för extern sensor</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="FGK-10X"
 
| Dörrsensor
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/advanced_search_result.php?keywords=FGK-10 FGK-10X]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="EVR_ST812"
 
| Flood Sensor
 
| Everspring
 
| [https://www.m.nu/flood-sensor-everspring-p-803.html EVR_ST812]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="FGFS-101"
 
| Flood Sensor
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/flood-sensor-fibaro-p-1173.html FGFS-101]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="FGFS-101"
 
| Flood Sensor
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/flood-sensor-fibaro-p-1173.html FGFS-101]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="AEO_HEM3"
 
| Home energy Meter - Three clamps
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/advanced_search_result.php?keywords=Home%20energy%20me AEO_HEM3]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="TZDW-100/311913"
 
| Magnet Sensor
 
| Telldus
 
| [https://www.m.nu/telldus-magnet-sensor-p-2342.html TZDW-100/311913]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="TZDW-100 Vera"><b>UI5:</b> Går ej att inkludera.<br><b>UI7/Edge:</b>Fungerar som den ska.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="EVR_SP103"
 
| Motion Detector
 
| Everspring
 
| [https://www.m.nu/motion-detector-everspring-p-832.html EVR_SP103]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="VIS_ZP3102"
 
| Motion Detector
 
| Vision
 
| [https://www.m.nu/motion-detector-vision-p-1537.html VIS_ZP3102]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="VIS_ZP3102 HC2/Lite">HC2/HCLite: Temperaturen visas ej</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="VIS_ZP3102 HC2/Lite"/>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="VIS_ZP3102 Vera">Vera: Temperatur går ej att se i interfacet, kan läsas in via Lua-kod</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="VIS_ZP3102-5"
 
| Motion Detector - Gen5
 
| Vision
 
| [https://www.m.nu/motion-detector-gen5-vision-p-2226.html VIS_ZP3102-5]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="VIS_ZP3102-5 HC2">Endast testad med 4.042 där den fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="VIS_ZP3102-5 HCLite">Inkluderas som okänd enhet</ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="VIS_ZP3102-5 Vera">Går ej att inkludera på UI5 (failed to set up security). Inkluderas på UI7/Edge, men fastnar när den ska konfigureras.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="VIS_ZP3102-5 Zipabox">Inkluderas ok, men temperaturen visas ej</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="FIB_FGMS-001"
 
| Motion Sensor
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/motion-sensor-v26-fibaro-p-1424.html FIB_FGMS-001]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="FGMS-001-zw5"
 
| Motion Sensor Gen5
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/motion-sensor-gen5-fibaro-p-2696.html FGMS-001-zw5]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="FGMS-001-zw5 Vera">Läggs till, men rörelse visas ej</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Gen5-versionen
 
|- id="AEO_MULTISENS" style="background:#FEE;"
 
| Multisensor
 
| Aeon Labs
 
| AEO_MULTISENS
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]] [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Utgått
 
|- id="ZW074"
 
| Multisensor Gen 5
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/multisensor-aeon-labs-gen5-p-2109.html ZW074]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW074 HC2">HC2 fw 4.070: Sätt parameter 4 till 1 och 5 till 2 för att rörelse ska detekteras.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW074 HC2"/>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW074 Vera"><b>Vera Lite/3 UI5:</b> går ej att inkludera.<br><b>Vera Lite/3 UI7 & Vera Edge:</b> Fungerar Ok. För att få variabel inställningar att ta kan viss på/av togglande av wake upp (lilla svarta knappen) behöva ske. (Sätt parameter 3 till 30, 4 till 1 och 5 till 2 för att rörelse ska detekteras.)<br></ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]] [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Kan spänningsmatas med Batterier eller USB-laddare. Zwave+
 
|- id="ZW100"
 
| MultiSensor 6
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/multisensor-aeon-labs-p-2262.html ZW100]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW100 Vera"><b>Vera Lite/3 UI5:</b> Går ej att inkludera.<br><b>Vera Lite/3 UI7 & Vera Edge</b>Fungerar som den ska förutom att LUX-värdet även visas på UV. UV går därmed inte att få fram.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW100 ZNet">Alarm stödjs ej. Motion disablad per default. Sätt parameter 4 till enable för att aktivera</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]] [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Kan spänningsmatas med Batterier eller USB-laddare. Zwave+. <b>OBS! Visar i nuläget ej minusgrader på InControl!</b>
 
|- id="PHI_PSM01" style="background:#FEE;"
 
| Multisensor Light / Temp / Door
 
| Philio tech
 
| PHI_PSM01
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PSM01 HC Lite">HC2: Ljussensorn visas ej</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PSM01 Vera">Vera UI5: Ljussensorn verkar inte fungera. I övrigt OK.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="PHI_PSM02" style="background:#FEE;"
 
| Multisensor Motion / Light / Temp / Door
 
| Philio tech
 
| PHI_PSM02
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PSM02 HC2">HC2: I firmware v4.X: Allt fungerar, men rörelse och magnetsensor är inte separerade.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PSM02 HC Lite">HCLite: Rörelse och dörrsensor är ej separerade. Ljus och temperatur visas ej.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PSM02 Vera">Vera: I fw tidigare än UI7 Allt fungerar, men rörelse och magnetsensor är inte separerade. I UI7, allt fungerar, men rörelse förblir triggad länge efter att rörelse detekterats.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PSM02 TZNet">TZNet: Rörelse och dörrsensor är ej separerade.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="PHI_PSP01" style="background:#FEE;"
 
| Multisensor Motion / Light / Temp
 
| Philio tech
 
| PHI_PSP01
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PSP01 HC Lite">HCLite: Ljussensorn visas ej</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="PHI_PST02-1A"
 
| Multisensor 4 in 1 - Motion / Light / Temp / Door - Philio Tech
 
| Philio tech
 
| [https://www.m.nu/multisensor-motion-light-temp-door-philio-tech-p-2018.html PHI_PST02-1A]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PST02-1A HC2"><b>fw3.X</b>: Ej testat, fungerar sannolikt ej.<br><b>fw:4.049</b>: Rörelse- och dörrsensor ej separerade.</ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PST02-1X HC Lite">Läggs till som okänd enhet</ref>
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PST02-1X Vera"><b>Vera Lite/3 UI5</b> går ej att inkludera.<br><b>Vera Lite/3 UI7 & Vera Edge</b>: Fungerar som den ska, vid problem med dörrsensor sätt parameter 7 till 22.<br></ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PSM02 Razberry">Razberry: z-way-server har dåligt stöd för de events som genereras, går dock att ställa om att fungera som sensor</ref>
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]<!--CR123-->
 
|
 
| Rörelsedetektorn triggar bara "på". Genererar "events" som har dåligt stöd i de flesta mjukvaror, men går att ställa om till att agera sensor<ref name="PHI PSM02 Events">Parameter 7 bit 4 kontrollerar events/sensor-rapportering</ref>.
 
|- id="PHI_PST02-1B"
 
| Multisensor 3 in 1 - Motion / Light / Temp - Philio Tech
 
| Philio tech
 
| [https://www.m.nu/multisensor-motion-light-temp-philio-tech-p-2019.html PHI_PST02-1B]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PST02-1X HC2"><b>fw3.X</b>: Ej testat, fungerar sannolikt ej.<br><b>fw:4.049</b>: Fungerar Ok</ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PST02-1X HC Lite" />
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PST02-1X Vera" />
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="PHI_PST02-1C"
 
| Multisensor 3 in 1 - Light / Temp / Door - Philio Tech
 
| Philio tech
 
| [https://www.m.nu/multisensor-light-temp-door-philio-tech-p-2020.html PHI_PST02-1C]
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PST02-1X HC2" />
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PST02-1X HC Lite" />
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PST02-1X Vera" />
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="NOQ_NQ-9021"
 
| Power Meter
 
| NorthQ
 
| [https://www.m.nu/power-meter-northq-p-799.html NOQ_NQ-9021]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="AEO_DSB54" style="background:#FEE;"
 
| Recessed Door Sensor
 
| Aeon Labs
 
| AEO_DSB54
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Utgått, ersatt med AEO_ZW089
 
|- id="AEO_ZW089"
 
| Recessed Door Sensor gen5
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/recessed-door-sensor-gen5-aeon-labs-p-2021.html AEO_ZW089]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_ZW089 HC"><b>fw:4.X</b>: Fungerar som den ska, Homecentern kan ev behöva läggas till i associationsgrupp nr1 för att status ska visas korrekt</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_ZW089 HC"/>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_ZW089 Vera"><b>Vera Lite/3 (UI5)</b>: Går ej att inkludera (Failed at: Getting the version)<br><b>Vera Lite/3 (UI7) & Vera Edge</b>: Inkluderas ok, men visar inte sensorns status</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="VIS_ZS5101"
 
| Shock and Vibration Sensor
 
| Vision
 
| [https://www.m.nu/shock-and-vibration-sensor-vision-p-1194.html VIS_ZS5101]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="EVR_SF812"
 
| Smoke Detector
 
| Everspring
 
| [https://www.m.nu/smoke-detector-sf812-everspring-p-827.html EVR_SF812]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="POPE004001"
 
| Smoke Detector / Wireless Siren
 
| Popp/
 
| [https://www.m.nu/smoke-detector-wireless-siren-popp-p-2265.html POPE004001]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE004001 Fibaro"><b>fw4.049</b>: Går bra att inkludera. Går dock inte att trigga Sirenen manuellt.<br><b>Ej testad med FW3</b></ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE004001 Fibaro"/>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE004001 Vera"><b>Vera Lite/3 UI5</b>: Går ej att inkludera.<br><b>Vera UI7 och Vera Edge</b>Fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="FIB_FGSS-101" style="background:#FEE;"
 
| Smoke Sensor
 
| Fibaro
 
| FIB_FGSS-101
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="FIB_FGSS-101 Vera">Vera: Fungerar med beta 1.5.672 eller senare.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="FIB_FGSS-101 RaZberry">Alarm, associationer, temperatur fungerar. Sensorn verkar också använda command class 0x91 med odokumenterad data.</ref>
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]] [[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Utgått
 
|- id="FGSD-002"
 
| Smoke Sensor gen5
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/smoke-sensor-gen5-fibaro-p-2163.html FGSD-002]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="FGSD-002 HC">Fw 4.057: Fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="FGSD-002 HC"/>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="FGSD-002 Vera"><b>UI5:</b> Fungerar ej.<br><b>UI7/Edge</b>: Fungerar som den ska.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="strips"
 
| Strips - the invisible door/window sensor
 
| Sensative
 
| [https://www.m.nu/strips-invisible-doorwindow-sensor-sensative-p-2385.html strips]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="strips Vera"><b>UI5</b>: Går ej att inkludera (Failed at: Getting the version)<br><b>UI7</b>: Fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="EVR_ST814"
 
| Temperature and Humidity Sensor - Everspring
 
| Everspring
 
| [https://www.m.nu/temperature-humidity-sensor-everspring-p-804.html EVR_ST814]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="PHI_PAT02-1B"
 
| Temperatur och fuktmätare
 
| Philio Tech
 
| [https://www.m.nu/temperatur-fuktmatare-philio-tech-p-2673.html PHI_PAT02-1B]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PAT02-1B Vera"><b>UI7</b>: Fungerar som den ska, ej testad med tidigare versioner</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="PHI_PAT02-1B Zipabox">Endast luftfuktighet visas</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="FGBS-001"
 
| Universal Sensor
 
| Fibaro
 
| [https://www.m.nu/universal-sensor-fibaro-p-794.html FGBS-001]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:DC_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Spänningsmatas med 9-30V DC. Kan ej drivas med batterier.
 
|- id="DSB45"
 
| Water Sensor
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/water-sensor-aeon-labs-p-1711.html DSB45]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="POPE005206"
 
| Weather Sensor
 
| Popp
 
| [https://www.m.nu/zweather-popp-p-2264.html POPE005206]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE005206 HC2">Endast testad med 4.049. Enbart temperatursensor visas.</ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POPE005206 Vera"><b>UI5/UI7:</b> Temperatur, Ljus och luftfuktighet visas. Vind visas ej.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Spänningsmatas via solcell.
 
|}
 
 
 
=='''Fjärrkontroller/sändare'''==
 
{| class="wikitable sortable" border="1" width="1500"
 
|-
 
! Produkt
 
! Tillverkare
 
! Artikelnummer
 
! Fibaro HC2
 
! Fibaro HC Lite
 
! Vera
 
! ZNet Lite
 
! Zipabox
 
! HomeSeer 3
 
! RazBerry
 
! Ström
 
! Energi-<br>förbrukning
 
! kommentar
 
|- id="ZME_KFOB2"
 
| 4 Button Key Fob
 
| Z-Wave.Me
 
| [https://www.m.nu/zwaveme-button-zmekfob2-p-1779.html ZME_KFOB2]
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZME_KFOB2 HC2"> FW 4.X : Går att lägga till, association torde fungera. "sceneActivation" dyker ej upp som attribut så fungerar ej som scenkontroller </ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| OBS! ZWave.Me har tidigare haft en fjärrkontroll med samma artikelnummer utan ZWave+-stöd.
 
|- id="EVR_HAC01"
 
| In-Wall Remote Insert
 
| Everspring
 
| [https://www.m.nu/inwall-remote-insert-everspring-p-1372.html EVR_HAC01]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,32W<ref name="Energiförbrukning Övrigt">Ungefärlig strömförbrukning.</ref>
 
| Kan inte sända scenkommandon. Styr brytare/dimmer genom att associeras med brytaren/dimmern.
 
|- id="POPE009204"
 
| KEYFOB-C mini 4 Button Remote Control
 
| Popp
 
| [https://www.m.nu/keyfobc-mini-button-remote-control-popp-p-2284.html POPE009204]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_WALLC-2 Fibaro"><b>FW 4.057:</b> Fungerar som den ska.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_WALLC-2 HCLITE"><b>FW 4.057:</b> Fungerar som den ska, men då HC Lite inte har stöd för lua kan fjärren inte användas som scenkontroller</ref>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_WALLC-S Vera"><b>Edge/UI7:</b> Fungerar.<br><b>UI5:</B> Fungerar ej.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="AEO_KFOB"
 
| Key Fob
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/key-fob-aeon-labs-p-1239.html AEO_KFOB]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_KFOB HC2"> FW 4.X : Se länk för intruktion: http://support.betaalbare-domotica.eu/using-the-aeon-labs-keyfob-in-scene-modus-on-hc2/ </ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_KFOB HCLite">HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA-kod som krävs för att fånga upp scenkommandot.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_KFOB ZipaBox">[https://community.zipato.com/responses/aeon-labs-key-fob-4-buttons#comment-2061 Instruktioner för att lägga till Aeon Labs 4 button keyfob på ZipaBox hittar du i Zipatos forum]</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="ZW088"
 
| Key Fob Gen5
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/gen5-aeon-labs-p-2132.html ZW088]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW088 HC2"> FW 4.X : Fungerar som den ska. <br><b>fw 3.X</b>: ej testad </ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW088 HCLite">HCLite: Går ej att inkludera</ref>
 
| [[File:someOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW088 Vera">UI5: Fungerar.<br>UI7 & Vera Edge. Se MiCasaVerde Forum: [http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,29493.msg241697.html#msg241697 ]. (Kort batterilivslängd.)</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZW088 Zipabox">UI5: Fungerar.<br>UI7 & Vera Edge. Går ej att inkludera.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="AEO_MREM"
 
| Minimote Remote Control
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/advanced_search_result.php?keywords=AEO_MREM AEO_MREM]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_MREM HC2"><b>FW 3.X :</b> Fungerar ej<br><b>FW 4.x :</b> Fungerar som den ska. För att sätta parametrar, klicka ur rutan "Use template to set parameters" högt upp på advanced-fliken.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_MREM HCLite">HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA-kod som krävs för att fånga upp scenkommandot.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="AEO_MREM ZNet">Går ej att sätta associationer via ZNet. Scener stödjs ej.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="NODECRC3100"
 
| Octan Remote White
 
| NodOn
 
| [https://www.m.nu/octan-remote-white-nodon-p-2338.html NODECRC3100]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="NODECRC3100 HC2">FW 4.x :</b> Fungerar som den ska.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="NODECRC3100 HCLite">HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA-kod som krävs för att fånga upp scenkommandot.</ref>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="NODECRC3100 Vera"><b>UI5</b>: Fungerar.<br><b>UI7</b>: Går ej att inkludera</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="DSA38"
 
| Panic Button
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/panic-button-aeon-labs-p-1574.html DSA38]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DSA38 HCLite">Scenkommandon kan inte användas då HC Lite saknar stöd för LUA-kod. Inga problem att inkludera och använda för att associera med brytare.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DSA38 Vera">[http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,14331.msg114925.html#msg114925 Installationsanvisningar till Vera hittar du på MiCasas forum]</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DSA38 Zipatao">[https://community.zipato.com/responses/aeon-labs-panic-button-dsa38-fail-adding#comment-2066 Installationsanvisningar till Zipabox hittar du på Zipatos forum]</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| För att scenkommandon ska kunna skickas måste parameter 250 sättas till 1.
 
|- id="DUW_064459"
 
| Remote Control
 
| Duwi
 
| [https://www.m.nu/remote-control-duwi-p-1500.html DUW_064459]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Kan inte skicka scenkommandon
 
|- id="ZME_RC2"
 
| Remote Control
 
| Z-wave.Me
 
| [https://www.m.nu/remote-control-zwaveme-p-2024.html ZME_RC2]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="REM_ZRC100 Vera"><b>Vera Lite/UI5:</b> Går ej att inkludera.<br><b>Vera 3/UI7:</b> Fungerar, men det går inte att få Veran att reagera på de Scen-kommandon som skickas.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| Kan skicka scenkommandon, kan ej agera kontroller
 
|- id="ZRC-90"
 
| Scene Master
 
| Remotec
 
| [https://www.m.nu/scene-master-zrc90-remotec-p-2708.html ZRC-90]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZRC-90 Vera"><b>UI7:</b>Endast testat med enkeltryck. Knapparna motsvarar följande scener (knapp:scen) 1:1, 2:7, 3:13, 4:19, 5:25, 6:31, 7:37, 8:43</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="PHIEPSR04"
 
| Smart Color Button
 
| Philio Tech
 
| [https://www.m.nu/smart-color-button-philio-p-2616.html PHIEPSR04]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="PHIEPSR04 Vera"><b>Vera UI7:</b>Fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="NODECRC360X"
 
| Soft Remote
 
| NodOn
 
| [https://www.m.nu/advanced_search_result.php?keywords=Soft%20remote NODECRC360X]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="NODECRC3100 HC2">FW 4.x :</b> Fungerar som den ska.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="NODECRC3100 HCLite">HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA-kod som krävs för att fånga upp scenkommandot.</ref>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="NODECRC3100 Vera"><b>UI5</b>: Fungerar.<br><b>UI7</b>: Går ej att inkludera</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="REM_ZRC100"
 
| Universal Remote Control
 
| Remotec
 
| [https://www.m.nu/universal-remote-control-zrc100-remotec-p-837.html REM_ZRC100]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="REM_ZRC100 HC2">Oklart om det går att styra/starta scener.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="REM_ZRC100 HCLite"> Kan inte starta scener då HCLite saknar stöd för LUA-kod.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="REM_ZRC100 RaZberry"> Fungerar bra som sekundär kontroller med RaZberry.</ref>
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="ZME_WALLC-2"
 
| Wall Controller (Without frame and paddles)
 
| Z-Wave.Me
 
| [https://www.m.nu/zwaveme-wall-controller-without-frame-paddles-zmewallc2-p-2343.html ZME_WALLC-2]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_WALLC-2 Fibaro"><b>FW 4.057:</b> Fungerar som den ska.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_WALLC-2 HCLITE"><b>FW 4.057:</b> Fungerar som den ska, men då HC Lite inte har stöd för lua kan fjärren inte användas som scenkontroller</ref>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_WALLC-S Vera"><b>Edge/UI7:</b> Fungerar.<br><b>UI5:</B> Fungerar ej.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="ZME_WALLC-S"
 
| Wall Controller (Without frame and paddles)
 
| Z-Wave.Me
 
| [https://www.m.nu/zwaveme-wall-controller-without-frame-paddles-zmewallcs-p-1608.html ZME_WALLC-S]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_WALLC-S HC2"><b>FW 3.590:</b> Fungerar ej.<br><b>FW 4.035:</b> Fungerar som den ska. Associationsgrupp 1 ska inte användas. Grupp 2 motsvarar A grupp 3 B osv</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_WALLC-S Vera"><b>Edge:</b> Fungerar.<br><b>UI7:</b> Fungerar.<br><b>UI5:</B> Fungerar ej.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
| I manualen står det fel på parameter 11-14 om vilket värde som är standard. Detta värde behöver sättas till 1 för "vanlig" direktstyrd funktion.
 
|- id="ZME_054436"
 
| Wall Controller Set for DUWI Everlux
 
| Z-Wave.Me
 
| [https://www.m.nu/zwaveme-wall-controller-set-for-duwi-everlux-komplett-utanpaliggande-strombrytare-p-879.html ZME_054436]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|kink=]]<ref name="ZME_054436 HC2">HC2: Scenkommandon kan inte tas emot. Fungerar bra att associera med brytare.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_054436 HCLite">HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZME_054436 Zipabox">Zipabox: Kan inte användas som scenkontroller, kommer att fixas i framtida firmwareuppdatering.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="NODECWS3101"
 
| Wall Switch Cozy White
 
| NodOn
 
| [https://www.m.nu/wall-switch-cozy-white-nodon-p-2353.html NODECWS3101]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="NODECWS3101 HC2">FW 4.x :</b> Fungerar som den ska.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name=" NODECWS3101 HCLite">HCLite: Kan inte användas som scenkontroller då HCLite saknar stöd för LUA-kod som krävs för att fånga upp scenkommandot.</ref>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="NODECWS3101 Vera"><b>UI5</b>: Fungerar.<br><b>UI7</b>: Går ej att inkludera</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|}
 
 
 
=='''Lås & Larm'''==
 
{| class="wikitable sortable" border="1" width="1500"
 
|-
 
! Produkt
 
! Tillverkare
 
! Artikelnummer
 
! HC2
 
! HC Lite
 
! Vera
 
! ZNet Lite
 
! Zipabox
 
! HomeSeer 3
 
! RazBerry
 
! Ström
 
! Energi-<br>förbrukning
 
! kommentar
 
|- id="BTZE125"
 
| Dana Lock V2
 
| Poly Control
 
| [https://www.m.nu/dana-lock-bluetooth-zwave-btze125-p-2354.html BTZE125]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="BTZE125 HC"><b>fw4.057</b>: Fungerar som den ska</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="BTZE125 HC"/>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="BTZE125 Vera"><b>UI7/Edge</b>: Fungerar som den ska.<br><b>UI5</b>:Läggs till som ett lås men går inte att styra.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="BTZE125 ZNet">Går att styra låset, men inte att se om det är öppet eller stängt</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="POL_XXX100"
 
| Dana Lock Square/Circle
 
| Poly Control
 
| [https://www.m.nu/advanced_search_result.php?keywords=Dana%20Lock POL_XXX100]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POL_XXX100 HC"><b>fw4.057</b>: Fungerar ok</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="POL_XXX100 HC"/>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="POPE005107"
 
| Outdoor Siren
 
| Popp
 
| [https://www.m.nu/zwave-outdoor-siren-popp-p-2365.html POPE005107]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="wt-rfid.eu"
 
| RFID Z-Wave Keypad
 
| Zipato
 
| [https://www.m.nu/rfid-zwave-keypad-zipato-p-1606.html wt-rfid.eu]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="wt-rfid.eu HC2/Lite">Läggs till som "Okänd enhet", så går inte använda.</ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="wt-rfid.eu HC2/Lite" />
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="wt-rfid.eu Vera">Vera lite/Edge, UI7 (1.7.569) Funkar finfint, ändrar Mode mellan Home och Away. Går lägga till så många RFID taggar man vill. Vera lite UI5(1.5.672) Enheten känns igen som ett "lås" locked/unlocked. Pin codes kan läggas till i settings fliken pin codes. RFiD funktion funkar ihop med en tag om man använder 3:e part app "TAG READER", som finns i veras app sektion. Kod1 skrivs över varje gång en tag läggs till. dvs den blir begränsad till EN tag. Instruktion till appen och att lägga in en tag i vera finns här: http://www.wintop.com/catalog/iRFID%28ENGLISH%29.pdf</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="ZW080-C15"
 
| Siren
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/siren-aeon-labs-p-1603.html ZW080-C15]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZW080-C15 Vera"><b>Lite/3</b>: Går ej att lägga till oavsett mjuvara<br><b>Edge</b>: Fungerar ok</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 1,07W<ref name="Energiförbrukning Övrigt" />
 
 
|- id="DCH-Z510"
 
| Siren
 
| D-Link
 
| [https://www.m.nu/siren-dlink-p-2417.html DCH-Z510]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DCH-Z510">Endast Sirenljudet går att aktivera, övriga ljud som nämns i manualen går ej att använda.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DCH-Z510"/>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="DCH-Z510 Vera"><b>UI7: Går ej att lägga till oavsett mjuvara<br><b>Edge</b>: Fungerar ok</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DCH-Z510"/>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DCH-Z510"/>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="DCH-Z510"/>
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,56W<ref name="Energiförbrukning Övrigt" />
 
|
 
|- id="EVR_SE812"
 
| Siren
 
| Everspring
 
| [https://www.m.nu/zwave-everspring-siren-p-808.html EVR_SE812]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="VIS_ZM1601-5"
 
| Siren - Battery Powered - Gen5
 
| Vision
 
| [https://www.m.nu/wireless-siren-battery-powered-gen5-vision-p-2224.html VIS_ZM1601-5]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="VIS_ZM1602-5"
 
| Siren - Mains Powered - Gen5
 
| Vision
 
| [https://www.m.nu/wireless-siren-mains-powered-gen5-vision-p-2225.html VIS_ZM1602-5]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
 
|}
 
 
 
=='''Värme & Kyla'''==
 
{| class="wikitable sortable" border="1" width="1500"
 
|-
 
! Produkt
 
! Tillverkare
 
! Artikelnummer
 
! HC2
 
! HC Lite
 
! Vera
 
! ZNet Lite
 
! Zipabox
 
! HomeSeer 3
 
! RazBerry
 
! Ström
 
! Energi-<br>förbrukning
 
! kommentar
 
|- id="SEC_SSR302"
 
| Boiler Actuator - two channels 3A
 
| Secure
 
| [https://www.m.nu/zwave-controlled-boiler-actuator-channels-p-1598.html SEC_SSR302]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="SEC_SSR303"
 
| Boiler Actuator 3A
 
| Secure
 
| [https://www.m.nu/zwave-controlled-boiler-actuator-p-1237.html SEC_SSR303]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="ZMNH1A2"
 
| Flush On/Off Thermostat
 
| Qubino
 
| [https://www.m.nu/flush-onoff-thermostat-p-2129.html ZMNH1A2]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZMNH1A2 HC2"><b>fw 4.049:</b>Enda kruxet är att det inte går att ställa temperatur som heltal (ex 24), halvgrader går dock bra (ex 24,5)</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZMNH1A2 HC2"/>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="ZMNH1A2 Vera"><b>Vera Lite/3 UI5</b>: Går att inkludera, men när temperatur ställs in rapporteras "temperature out of range"<br><b>Vera Lite/3 UI7 & Vera Edge</b>:Fungerar som den ska. </ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,45W <ref name="Energiförbrukning Övrigt" />
 
|
 
|- id="Heatit_5430498"
 
| Heatit Z-wave thermostat
 
| Heatit
 
| [https://www.m.nu/heatit-zwave-thermostat-black-p-2025.html Heatit_5430498]
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Heatit_5430445 HC2">Endast testad med fw4.032 där termostaten fungerar som den ska. Extern temperatursensor syns i HC2 som vilken temperatursensor som helst. Kan användas i heatingpanel</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Heatit_5430445 HCLite">Går ej att växla mellan standardläge/ECO-läge, men då termostaten fungerar i heatingpanel spelar detta ingen roll.</ref>
 
| [[File:someNotOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Heatit_5430445 Vera"><b>Vera Lite/3 UI5</b>: Går ej att inkludera<br><b>Vera Lite/3 UI7 & Vera Edge</b>:Fungerar som den ska förutom att det inte går att växla mellan standardläge och ECO-läge</ref>
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="Heatit_5430445 RazBerry">Allt fungerar förutom att växla mellan standardläge och ECO-läge. bugg i det grafiska interfacet gör att inställd temperatur inte visas i översikt, men värden visas så snart man klickar på termostaten.</ref>
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,66W <ref name="Energiförbrukning Övrigt" />
 
|
 
|- id="REM_ZXT120_1.6"
 
| IR Extender v 1.6
 
| Remotec
 
| [https://www.m.nu/zwave-extender-remotec-p-1709.html REM_ZXT120_1.6]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]] [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="014G0013"
 
| Radiator Thermostat Living Connect LC-13
 
| Danfoss
 
| [https://www.m.nu/danfoss-lc13-living-connect-radiator-thermostat-p-1373.html 014G0013]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="EUR_STELLAZ"
 
| Radiator Thermostat StellaZ
 
| Eurotronic
 
| [https://www.m.nu/stellaz-radiator-thermostat-p-1346.html EUR_STELLAZ]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="SEC_SIR321"
 
| Wall Switch with thermostat and timer function
 
| Secure
 
| [https://www.m.nu/wall-switch-with-thermostat-timer-function-secure-p-2022.html SEC_SIR321]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="SEC_SIR321 HC2/HCLite">HC2/Lite: Går att lägga till, men inte att ställa frånslagstid via Z-Wave. Det går utmärkt att välja tid genom att trycka på knappen lokalt.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="SEC_SIR321 HC2/HCLite">HC2/Lite: Går att lägga till, men inte att ställa frånslagstid via Z-Wave. Det går utmärkt att välja tid genom att trycka på knappen lokalt.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="SEC_SIR321 Vera">UI5/UI7/Edge: Går att lägga till, men inte att ställa frånslagstid via Z-Wave. Det går utmärkt att välja tid genom att trycka på knappen lokalt.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="SEC_SIR321 TellStick ZNet Lite">Går att lägga till, men inte att ställa frånslagstid via Z-Wave. Det går utmärkt att välja tid genom att trycka på knappen lokalt.</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]]<ref name="SEC_SIR321 Zipato">UI5/UI7/Edge: Går att lägga till, men inte att ställa frånslagstid via Z-Wave. Det går utmärkt att välja tid genom att trycka på knappen lokalt.</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,33/0,95W <ref name="Energiförbrukning Övrigt" />
 
|
 
|- id="SEC_SRT321"
 
| Wall Thermostat with LCD display
 
| Secure
 
| [https://www.m.nu/wall-thermostat-with-display-p-1236.html SEC_SRT321]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="SEC_SRT322"
 
| Wall Thermostat with LCD display plus actuator - Kit
 
| Secure
 
| [https://www.m.nu/wall-thermostat-with-display-plus-actuator-p-1235.html SEC_SRT322]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:notOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:3wire_16.png|frameless|link=]] [[File:Battery_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|}
 
 
 
=='''Övrigt'''==
 
{| class="wikitable sortable" border="1" width="1500"
 
|-
 
! Produkt
 
! Tillverkare
 
! Artikelnummer
 
! HC2
 
! HC Lite
 
! Vera
 
! ZNet Lite
 
! Zipabox
 
! HomeSeer 3
 
! RazBerry
 
! Ström
 
! Energi-<br>förbrukning
 
! kommentar
 
|- id="AEO_Extender"
 
| Range Extender
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/range-extender-aeon-labs-p-1491.html AEO_Extender]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,83W<ref name="Energiförbrukning Övrigt" />
 
|
 
|- id="VIS_ZR1202"
 
| Repeater
 
| Vision
 
| [https://www.m.nu/repeater-vision-p-1524.html VIS_ZR1202]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
| 0,31W<ref name="Energiförbrukning Övrigt" />
 
| MicroUSB-kontakt
 
|- id="rgbwe27zw.eu"
 
| RGBW Bulb
 
| Zipato
 
| [https://dev.m.nu/zipato-rgbw-wireless-lighting-bulb-p-1589.html rgbwe27zw.eu]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZRGBWE27 HC"><b>FW4.057</b>: Fungerar som den ska.</ref>
 
|  [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZRGBWE27 HC"/>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZRGBWE27/ZW098 Vera">Fungerar med plugin: http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,32613.0.html</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZRGBWE27/ZW098 ZNet">Dyker upp som en dimningsbar lampa, så det går ej att ställa in färg.</ref>
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|- id="ZW098"
 
| LED Bulb
 
| Aeon Labs
 
| [https://www.m.nu/bulb-aeon-labs-gen5-p-2257.html ZW098]
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZW098 HC2/Lite">Går att inkludera, men endast vit kanal går att styra</ref>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZW098 HC2/Lite" />
 
| [[File:allOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZRGBWE27/ZW098 Vera" />
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZRGBWE27/ZW098 ZNet"/>
 
| [[File:almostOK_16.png|frameless|link=]] <ref name="ZW098 Zipato">Går att inkludera, men endast den ena av de två vita kanalerna syns i interfacet vilket gör att det inte går att ställa färgerna korrekt</ref>
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:QS.png|frameless|link=]]
 
| [[File:Wall_16.png|frameless|link=]]
 
|
 
|
 
|}
 
 
 
=='''Fotnoter'''==
 
<div class="references-small"> <references/> </div>
 
[[Kategori:Z-Wave]]
 
[[Kategori:Hårdvara]]
 

Versionen från 27 april 2016 kl. 13.16

Vår kompatibilitetsguide hittar du numera på: https://www.z-wave.se/comp/

En snapshot av kompatiblitetslistan innan den migrerades till Z-wave.se hittar du här: http://wiki.m.nu/index.php/Kompatibilitetsguide_Z-Wave_OLD